K O S T A R Y K A

SOLIS KRYTYKUJE CAFTA

9.04.2014

8.IV prezydent elekt Luis Guillermo Solis w 22-minutowym wywiadzie transmitowanym w rosyjskiej telewizji RT skrytykował porozumienie o wolnym handlu między Kostaryką i USA zwanym jako CAFTA. Przyznał, że był od zawsze dużym oponentem takiego porozumienia które jego zdaniem nie daje Kostaryce żadnych korzyści i zniszczyło sektor rolniczy kraju. Wyraził też opinię, że nie jest to też korzystne dla handlu zagranicznego. Dodał, że silniejsze więzi Ameryki Środkowej z Rosją byłyby bardzo pomocne.

Na te słowa dzień potem wypowiedział się przedstawiciel ambasady USA w Kostaryce Eric Turner. Stwierdził, że pomimo negatywnych efektów kryzysu z 2008 roku, handel między Kostaryką i USA sukcesywnie wzrasta. W USA otworzyły się nowe rynki zbytu na jej towary. Ogromne korzyści Kostaryka uzyskała także z deregulacji sektora telekomunikacyjnego, w tym znaczące bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Według niego przez pierwsze 5 lat CAFTA według raportu Banku Światowego mimo czasami powolnego tempa likwidowania taryf celnych, nastąpiły pozytywne, znaczące zmiany dla kostarykańskiej ekonomii.

W tym samym dniu Intel i Bank Ameryki ogłosiły wycofanie się z Kostaryki.