K O S T A R Y K A

USTAWA O PRZELUDNIONYCH WIĘZIENIACH

6.04.2014

Parlamentarna Komisja Bezpieczeństwa i Przemytu Narkotyków zaaprobowała ustawę nr 18.867 przewidującą wcześniejsze wypuszczanie osadzonych, kiedy przepełnienie więzienia osiągnie 20% więcej niż jego maksymalny stan liczebny. Krajowe więzienia wykazują przeludnienie rzędu 38%.

Projekt tej ustawy wpłynął do sejmu w VIII.2013 roku przez niezależnego parlamentarzystę Carlosa Gongora. Przewiduje ona, że sędziowie będą wizytować więzienia każdego miesiąca i analizować stopień ich przeludnień. Gdy takowe będzie występować wówczas sędzia będzie zarządzał kolektywne zwolnienia, w pierwszej kolejności więźniów którzy są najbliżej końca kar. Będzie się brało pod uwagę kryminalną historię oraz status więźnia (skazany czy oczekujący procesu).

Tekst ustawy sporządził sędzia Roy Murillo. Zatwierdzony został przez Biuro Obrońcy Publicznego, Biuro Prokuratora Publicznego i Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą skazani na 5 lub mniej lat którzy są uzależnieni od narkotyków będą raczej wysyłani na leczenie niż za kratki.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie