K O S T A R Y K A

AMERYKA ŚRODKOWA – RDZAWA ZARAZA

31.03.2014

Przez ostatnich kilka lat produkcja kawy w Ameryce Środkowej została nadwerężona przez zarazę royo, (rodzaju grzyba). Po raz pierwszy zaatakowała region w 1976 roku. Podług Międzynarodowej Organizacji Kawy (ICO) w latach 2012-2013 Ameryka Środkowa straciła 243 mln $.

Największe straty odniósł Honduras (90 mln $). Honduraski eksport kawy w okresie X.2013-II.2014 wyniósł 1.800 kwintali (46 kg worków). To o 17,9% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Kostaryka i Nikaragua odniosły straty rzędu po 46 mln $, a Gwatemala 28 mln $. W Nikaragui pod uprawę kawy przeznaczonych jest 125.000 ha. Między 37-69.000 ha jest zaatakowanych przez zarazę. Sektor kawowy w Nikaragui dostarcza pracę stałą lub sezonową dla 500-600.000 osób.

Zmalał udział Ameryki Środkowej w światowej produkcji kawy. W 2011 stanowił 11%, ale w 2013 spadł do 8%. 83% produkcji kawy w regionie jest przeznaczona na eksport. 36% z tego idzie do USA, a 15% do Niemiec.

Dywaguje się czy zmiany klimatyczne wpływają na rozszerzanie się zasięgu występowania grzyba. W I.2013 roku BBC podało, że zdaniem naukowców z Gwatemali w ostatnich latach zmiany klimatyczne spowodowały wyższe temperatury i więcej deszczy co pociągnęł rozprzestrzenienie się grzyba. Pogorszenie się sytuacji na plantacjach powoduje, że np. w Gwatemali spada produkcja miodu który produkowany jest na tych samych terenach co uprawa kawy. W latach 2013-2014 jego produkcja spadła o 40%. W X.2013 roku stwierdzono, że będzie potrzeba 2-3 lat by kraj ponownie odbił się od dna kryzysu. Aby pozbyć się zarazy rolnicy musieliby przyciąć 28% upraw. Kolejne dwa lata zajęłoby pozyskanie roślin wolnych od zarazy które byłyby w swojej pełnej mocy produkcyjnej (wydajności). Środki grzybobójcze są niedostępne dla wielu farmerów. W Gwatemali 45% plantatorów jest małymi farmerami, podczas gdy wielkie kompanie stanowią 8%.

W I.2014 roku rząd Gwatemali zakupił sadzonki odporne na zarazę. Do końca roku 1/10 z 276.000 ha ma być wymieniona. Nasiona mają być przekazywane za darmo. Nawet jeśli zaraza się cofnie plantatorzy będą musieli jeszcze przekonać swoich klientów ze Starbucksa i Green Mountain Coffee Roasters, że ziarna są ponownie wysokiej jakości. Sytuacja z kawą może doprowadzić do zwiększenia się udziału trzody chlewnej w ekonomii kraju. Bezrobotni farmerzy mogą popaść w konflikt z prawem.