K O S T A R Y K A

PROJEKT IMIGRACYJNY

23.03.2014

Rząd Kostaryki przedstawił 10-letni projekt imigracyjny. Jego celem jest kontrolowanie przepływu imigrantów z poszanowaniem praw człowieka. Freddy Montero Wiceminister Spraw Wewnętrznych podkreślił, że jest to projekt unikalny w skali Ameryki. Ma na celu większą integrację różnych instytucji i podołanie wyzwaniom zapewniającym efektywną kontrolę imigracji. Celem są też ułatwienie procedur imigracyjnych oraz lepsze kontrole graniczne. Za wdrażanie tej polityki odpowiedzialna była Narodowa Rada Imigracyjna. Wszystko to w oparciu o uchwaloną Ustawę Imigracyjną z 2010 roku.

Oficjalne dane za 2011 rok wskazują, że w Kostaryce żyło 385.900 imigrantów, co stanowiło 9% populacji. 75% z nich to Nikaraguańczycy, następnie Kolumbijczycy (4,1%), Amerykanie (4,1%), Panamczycy (2,9%) i Salwadorczycy (2,4%).