K O S T A R Y K A

DEFICYT FISKALNY

25.02.2014

W 2013 roku Kostaryka zanotowała drugi największy deficyt fiskalny w Ameryce Środkowej. Wynosił on 5,4% PKB i był „prześcignięty” jedynie przez dane Hondurasu (7,7%). Najniższy wskaźnik w regionie odnotowały Nikaragua (0,7%) i Panama (2,9%). Za taki stan rzeczy w kraju odpowiadają odsetki zadłużenia.