K O S T A R Y K A

STRAJKI PRZECIW ZABIERANIU PRZYWILEJÓW PRACOWNICZYCH

26.10.2015

Rząd i liderzy związków zawodowych doszli do porozumienia i zadecydowali o zakończeniu strajku pracowników sektora publicznego. Na jego podstawie administracja Solisa wprowadzi na specjalnej sesji parlamentu ustawę płacową i przygotuje wprowadzenie na odpowiednich warunkach Konwencji 184 Międzynarodowej Organizacji Pracy dla pracowników sektora rolniczego. Strony uzgodniły także powołanie grupy roboczej w celu omówienia bieżących i przyszłych finansów publicznego systemu emerytalnego. Związek Zawodowy Partia Justa zgodził się powstrzymać swoich członków przed kolejnymi strajkami w przypadku gdy negocjacje będą szły do przodu.

Wcześniej związki zawodowe wzywały do strajku generalnego. Ostatecznie w 3 szpitalach doszło do odwołania 86 zabiegów chirurgicznych. 40 z nich przełożonych zostało w szpitalu San Juan de Dios w San Jose, 28 w San Vicente de Paul w Heredii, a 18 w Szpitalu Dziecięcym. Do strajku przystąpiło 745 ich pracowników (1% zatrudnionych). Największa grupa protestujących przemaszerowała wzdłuż Avenidy Segunda. Próbowano wznosić blokady dróg dojazdowych do Alajueli, San Jose, Heredii i Cartago. Policja szybko jednak udrożniała ruch. Do strajku przyłączyło się 7% (1.053 z 15.041) pracowników Kostarykańskiego Instytutu Elektryczności (ICE). Demonstranci zbierali się też przed Ministerstwem Finansów domagając się wycofania projektów ustaw o likwidacji przywilejów i premii, które zdaniem związkowców będą godzić w ich zarobki.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie