K O S T A R Y K A

RĘCZNE LICZENIE GŁOSÓW

3.02.2014

Najwyższy Trybunał Wyborczy nakazał manualne liczenie głosów po wyborach prezydenckich. Podług kostarykańskiej ustawy, wąska różnica głosów pomiędzy kandydatami wymaga dodatkowych przeliczeń.