K O S T A R Y K A

UCIECZKA Z WIĘZIENIA

22.01.2014

19.I. z więzienia La Reforma uciekł Bryan Cordero Obando (25). Przebrał się za kobietę i wyszedł z budynku razem z odwiedzającymi go członkami rodzin. Zatrzymany został 20.I po tym jak anonimowy rozmówca poinformował policję, że zbieg znajduje się w Promesas de Brasil de Santa Ana. Od IX.2011 odbywał on 5-letni wyrok za kradzieże.