K O S T A R Y K A

PARTYZANCI PATRULLA 1856

5.12.2013

Wypuszczono serię zdjęć obrazujących domniemaną ćwiczącą pod obozami partyzantkę kostarykańską pod nazwą Patrulla 1856 (obecnie funkcjonująca nazwa Ruch Patriotyczny dla Obrony Narodowej). Ma się składać z około 1.000 bojowników, a dowodzić nią ma były szefa Policji Fabio Jose Pizarro. Laura Chinchilla potępiła te rewelacje i stwierdzała że nie jest to prawdą i że już w przeszłości oskarżenia o partyzantki okazywały się nieprawdziwe. Grupa określa się jako paramilitarna której zadaniem jest ochrona narażonej na szwank ze strony Nikaragui suwerenności kraju. Podkreślają, że działają na zasadzie artykułu 12 konstytucji Kostaryki. Ich inspiracją jest kampania 1856 roku. W ich szeregi mogą wstępować wszyscy mężczyźni i kobiety którzy ukończyli 25 lat.

Kostaryka nie ma sił zbrojnych. Jedynie w przypadku obronności mogą być organizowane ale podlegać mają zwierzchnictwu cywilnemu.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie