K O S T A R Y K A

MURZYNI I ICH NAUKA ANGIELSKIEGO

26.10.2015

Sporządzono Plan dla Afrokaraibów 2015-2018. Podług niego ma być prowadzona ścisła współpraca z Narodowym Instytutem Nauki, który oferuje kursy gramatyki angielskiej w Limon. Znajomości języka angielskiego przez mieszkańców prowincji Limon uważana jest za ich wielki atut. Zdaniem ekspertów należy ich jednak trochę nauczyć bardziej standardowego angielskiego. Wraz z nauką gramatyki otworzą się dla nich nowe możliwości zatrudnienia. Według statystyk z 2011 roku 7,8% Kostarykan było pochodzenia afrokaraibskiego. 8% z nich żyje w ekstremalnej biedzie. Mają dużo mniejsze szanse na ukończenie szkoły niż ich biali lub metysowi pobratymcy.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie