K O S T A R Y K A

WZROST ZALESIENIA. HISTORIA I STATYSTYKA.

1.10.2013

Zalesienie Kostaryki w 2012 roku wynosiło 52,38% (2.676.618 ha), wzrost o 0,94% w stosunku do 2005 roku. Kraj dąży do zwiększenia zalesienia do 287.182 ha w 2021 roku tak by stać się krajem wolnym od dwutlenku węgla. W latach 1980`s by wzmóc eksport obserwowano wzrost hodowli zwierząt, tym samym malał areał drzew. Przełom nastąpił w 1987 roku, kiedy zaczęły powstawać projekty środowiskowe. Niegdyś odrzucano kredyty gdzie pod zastaw był wymieniany las. Teraz sytuacja się odwróciła. Od 1987 roku wydano 1.014 kredytów leśnych za łączną sumę 4.336.978.410 colonów (8,6 mln $). W latach zaś 2011-2012 na sumę 1,9 mln $.

W 1996 roku Kostaryka wdrożyła program Płatności za Usługi Środowiskowe (PSA). Wedle niego płacono właścicielom lasów lub plantacji za ochronę środowiska.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie