K O S T A R Y K A

KOSTARYKA Z NAJSZYBCIEJ ROSNĄCYM DŁUGIEM PUBLICZNYM

19.09.2013

Według danych środkowoamerykańskiego Instytutu Badań Fiskalnych Kostaryka ma najszybciej rozwijający się dług publiczny w Ameryce Środkowej. Salwador zaś ma największy dług publiczny w stosunku do PKB (45,6%), Nikaragua (30,6%), a Panama (38,6%). Ą to jedyne kraje z tzw. zrównoważonym długiem publicznym. W latach 2011-2012 kostarykański dług zwiększył się z 30,7% PKB do 35,3%. W przypadku Hondurasu wynosił on 34,4%, a Gwatemala 24,4%. Jedynie 1,5 % wydatków zadłużeniowych Kostaryki przeznaczana jest na wydatki kapitałowe.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie