K O S T A R Y K A

UCHODŹCY I APLIKACJE

6.09.2013

Miesięcznie Kostaryka otrzymuje od 90-100 próśb o azyl. Obecnie w kraju przebywa 12.000 uchodźców. Większość pochodzi z Kolumbii, Wenezueli i Ameryki Środkowej. W 2013 roku zaakceptowano 85 aplikacji