K O S T A R Y K A

KOSTARYKA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYM KRAJEM

3.07.2013

Podług Wskaźnika Global Innovation Kostaryka jest najbardziej innowacyjnym krajem Ameryki Łacińskiej. Pochwalone zostały eksport i import urządzeń technologicznych, wykwalifikowana siła robocza, zrównoważona ekologia, postęp w rejestrowaniu nowych marek i patentów. Pod tym względem zajęła 38 pozycję na świecie.