K O S T A R Y K A

KOSTARYKA NAJLEPSZYM MIEJSCEM DO URODZENIA

28.12.2012

Kostaryka znalazła się w grupie krajów najlepszych do urodzenia oraz pod tym względem zajęła drugie miejsce w Ameryce Łacińskiej. Zdobyła drugie miejsce w Ameryce Łacińskiej (30 na świecie). (Pierwsze miejsce zajęły Chile (23 na świecie). Ranking opublikował The Economist. Scala punktacji rozciągała się od 1-10. Najlepsze rezultaty osiągnęły: Szwajcaria (8,22), Australia (8,12), Norwegia (8,09), Szwecja (8,02), Dania (8,01), Singapur (8,00), Nowa Zelandia (7,95), Holandia (7,94) i Kanada (7,81). Brano pod uwagę 11 kryteriów, m.in. zadowolenie z życia, zarobki, bezrobocie, zaufanie do instytucji publicznych, bezpieczeństwo i system zdrowotny. Chile (1/23), Kostaryka (2/30).