K O S T A R Y K A

NOWE DANE O OFIARACH NA DROGACH

3.12.2015

W 2015 roku zginęło na drogach 356 kierowców. Stanowi to 40% wszystkich zgonów na drogach. To już więcej niż w roku poprzednim gdy śmierć poniosło 355 osób i rekord jeśli chodzi o cała dekadę. Średnio statystycznie w grudniach w całym kraju ginie 30 osób dlatego policjanci przewidują, że liczba 356 jeszcze ulegnie zmianie.

Szef kostarykańskiej Drogówki Mario Calderón Cornejo przyznał, że w ciągu dekady liczba zabity na drogach spadła jedynie raz w 2012 roku, czyli wtedy kiedy wdrożono nowe prawo o ruchu drogowym. Wówczas m.in. za niektóre z wykroczeń podniesiono grzywny do 900$. Zostały one jednak wkrótce zredukowane przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego. Sędziowie byli zdania, że kary były one niewspółmiernie wysokie. Urzędniczy Instytutu Bezpieczeństwa Drogowego (COSEVI) są zdania, że powinno się do nich wrócić.

Obecnie główną przyczyną wypadków jest nieodpowiedzialność. W 2015 roku nadmierna prędkość była przyczyną śmierci 98 kierowców. Kolejne to nagła zmiana pasa ruchu (64) i jazda po pijanemu (23). Do końca XI.2015 zginęło też 63 pieszych. 49 z nich z powodu nieodpowiedzialności. 8 na 10 zabitych przechodniów straciło życie na skutek przechodzenia w niedozwolonych miejscach lub na czerwonym świetle.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie