K O S T A R Y K A

DOBRE WIADOMOŚCI CEN BENZYNY

2.12.2015

Przedstawiciele Urząd Regulacji Usług Publicznych (ARESEP) poinformowali, że pomimo wzrostu w ciągu ostatnich dwóch tygodni cen ropy na rynkach międzynarodowych, jej ceny (oraz gazu) w Kostaryce utrzymują się na stabilnym poziomie. Obecne ceny paliw w Kostaryce są najniższe od 2009 roku. Pozostaną bez zmian do końca roku i przynajmniej będą takie też na początku stycznia.

Rozważana jest potencjalna obniżka cen benzyny Super (o 10 colonów na litrze) i Plus (o 9 colonów). Propozycja będzie poddana pod publiczne konsultacje 14.I. Za taki stan rzeczy zdaniem urzędników odpowiada wdrożenie nowej metodologii obliczania cen zatwierdzoną przez ARESEP w X.2015. Nowa formuła obliczeniowa bierze pod uwagę rzeczywistą kwotę płaconą przez kostarykańską rafinerię za paliwa, a nie jak wcześniej ceny referencyjne na rynkach międzynarodowych. Dodatkowo ARESEP nie stosuje już kursu dolara z dnia kiedy ustalana jest cena, zamiast tego stosuje kurs średni z ostatnich 15 dni. W 2015 roku urząd ten zastosował więcej obniżek niż podwyżek cen ropy.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie