K O S T A R Y K A

FARMY KAWOWE I BYDŁA I PROGRAM NISKIEJ EMISJI

1.12.2015

Ministerstwo Środowiska (MINAE) ogłosiło nowy plan przetworzenia 25.000 ha plantacji kawy w niskoemisyjne farmy. Plan powstał po tym jak Niemcy i Wielka Brytania obiecały 7 mln euro na rozszerzenie istniejącego w Kostaryce programu Narodowej Akcji Właściwego Ograniczania (NAMA). W 2013 roku kraj rozpoczął program pilotażowy NAMA w stosunku do 800 małych farmerów. Teraz będzie mógł go rozszerzyć do 6.000, a do 2023 roku zamierza objąć programem wszystkie farmy.

Przystępujące do programu farmy zalesiają nieużywane grunty i zmniejszają ich zależność od nawozów chemicznych. Już w 2011 roku znajdująca się w regionie Los Santos farma Coopedota otrzymała tytuł pierwszej na świecie farmy wolnej od emisji dwutlenku węgla. Stosowała ona wiele późniejszych zaleceń NAMA. Wykorzystywała produkty uboczne palenia kawy do pozyskiwania własnej energii. Pozwoliło to zaoszczędzić więcej jak 200.000 $ kosztów rocznie.

Rolnictwo odpowiada za 38% kostarykańskich gazów cieplarnianych. Ich ograniczenie jest kluczową sprawą do osiągnięcia poziomu kraju wolnego od emisji CO2. Prócz tego rząd wdrożył program NAMA dla farmerów bydła oraz jest w trakcie rozpoczynania go wobec farm trzcinowych. Farmy bydła są największym trucicielem rolniczym (przyczyniają się 23,6% całkowitej emisji kraju). W I.2016 roku objętych zostanie programem NAMA 100 farm. Mają kłaść nacisk na płodozmian, wykorzystywanie resztek zwierząt, zalesianie nieużywanych gruntów. Rząd ma nadzieję, że w ciągu 10-15 lat zredukuje w ten sposób o 6 mln ton emisję dwutlenku węgla.