K O S T A R Y K A

ŚWIĘTOWANIE DNIA BEZ ARMII

1.12.2015

Kostaryka świętuje 67 rocznicę zlikwidowania armii. Ceremonia odbyła się w dawnych koszarach Bellavista (obecnie Muzeum Narodowym). Armię zlikwidował 1.XII.1948 roku ówczesny prezydent José Figueres Ferrer. Jej brak został zapisany w ustanawiającej Drugą Republikę Konstytucji z 1949 roku. W 1882 roku kraj zlikwidował karę śmierci, a w 1983 roku ogłosił neutralność.