K O S T A R Y K A

PODWYŻKI ELEKTRYCZNOŚCI

23.11.2015

Zakłady Energetyczne (CNFL) przygotowują się na podwyżkę cen elektryczności w przyszłym roku. Urząd Regulacji Usług Publicznych (ARESEP) zaaprobował wzrost stawek o 18,6% (połowę wartości procentowej o jaką zabiegało CNFL). Będą obowiązywały od I.2016 roku. Sprzeciwia się temu Kostarykański Związek Izb i towarzyszeń Sektora Prywatnego (UCCAEP). Zamierza złożyć w tej sprawie apelację. CNFL obejmuje swym zasięgiem aglomerację San Jose z częścią prowincji Alajuela, Heredia i Cartago.