K O S T A R Y K A

MORATORIUM NA GŁOWOMŁOTY

24.10.2015

Kostarykański Narodowy System Terenów Ochronnych (SINAC) obwieścił roczne moratorium na eksport głowomłotów. Jest ono w zgodzie z Konwencją o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Flory (CITES). Stało się to po tym jak naukowcy opublikowali badania nad głowomłotami z których wynikało że komercyjne wykorzystywanie populacji głowomłotów tropikalnych [Sphyrna lewini], głowomłotów olbrzymich [Sphyrna mokarran] i głowomłotów pospolitych [Sphyrna zygaena] doprowadzi do poważnego uszczuplenia zasobów.