K O S T A R Y K A

STATYSTYKA PRZEMOCY WOBEC ZWIERZĄT I ODPOWIEDNIA USTAWA

11.12.2015

Podług Narodowego Urzędu Zdrowia Zwierząt (SENASA), w stosunku do roku ubiegłego statystyki przemocy wobec zwierząt zwiększyły się o 15%. Zanotowano 3.924 takie przypadki, w większości w aglomeracji San Jose. Większość z nich polegała na niedożywieniu lub przetrzymywaniu zwierząt w niestosownych, urągającym przepisom sanitarnym pomieszczeniach. Były też przypadki tuczenia. Inspektorzy SENASY uratowali 510 zabiedzonych psów. Większość z nich to pit bulle i teriery amerykańskie staffordshire które były tresowane na bycie agresywnymi do walk.

Miłośnicy zwierząt oczekują na pierwszą ustawę o ochronie zwierząt, która przewiduje bardziej restrykcyjne kary za znęcanie się. W XI.2014 roku prezydent Luis Guillermo Solís obiecał protestującym przed Pałacem Prezydenckim, że taka ustawa będzie jego priorytetową podczas urzędowania. Jednak po roku czasu wciąż czeka ona na przegłosowanie w parlamencie.