K O S T A R Y K A

WSKAŹNIK ZABÓJSTW W GÓRĘ

14.12.2015

Kolejne złe dane dotyczące zabójstw. Po kilku latach obniżania ich wskaźnika, w 2015 roku znowu obserwuje się wzrost. W 2015 roku zamordowano 527 osób, co jest porównywalne z danymi za 2010. To stanowi wskaźnik 11 morderstw na 100.000 mieszkańców.

Najniższą wartość morderstw zanotowano w 2012 roku (407). Potem jednak sukcesywnie wzrastała (2013 – 411, 2014 – 477). Za taki dramatyczny stan obwinia się przestępczość zorganizowaną. W X.2015 roku Minister Bezpieczeństwa Publicznego Gustavo Mata wezwał do bardziej skoordynowanych środków w walce z przestępczością. Zapowiedział stworzenie specjalnych jednostek do walki z tego rodzaju przestępczością. 24.XI zaprzysiężony został nowy komendant Sądowej Policji Śledczej (OIJ). On też zapowiedział wzmożoną walkę z przestępczością zorganizowaną.

Przeciętny globalny wskaźnik morderstw w 2013 roku wynosił 6,2 osoby na 100.000 mieszkańców. Ameryka Środkowa miała ten wskaźnik czterokrotnie wyższy. W 2014 roku najwyższy wskaźnik zabójstw w regionie wykazywał Salwador (68,6 osób na 100.000 mieszkańców), następnie Honduras 66, Gwatemala 31,5, Panama 15 i Nikaragua 8,7.