K O S T A R Y K A

PRAWO WŁASNOŚCI I ODROCZENIE EKSMISJI W OSTIONAL

17.12.2015

Parlamentarzyści przeforsowali ustawę nadającą 25-letnią koncesję dla mieszkańców Ostional i tym samym rozszerzył moratorium na eksmisję ze strefy przybrzeżnej (której termin zakończył się w 2014 roku). Od dekad trwa debata o budownictwie w obrębie strefy przybrzeżnej i terenów ochronnych. W obrębie Ostional żyje kilka rodzin których posiadłości znalazły się w 1983 roku w obrębie utworzonego wówczas rezerwatu. Społeczność ta od 1959 roku bazuje na masowym napływie żółwi (arribadas). Podług nowego prawa mieszkańcy żyjący tam od ponad 10 lat mogą aplikować o koncesję. Na jej podstawie będą mogli budować proste konstrukcje domów. Wcześniej osoby te nigdy nie miały własności ziemi ponieważ żyli w obrębie strefy przybrzeżnej (200 metrów od zasięgu pływu).

Podług prawa do 50 metrów od brzegu znajdują się publiczne tereny ogólnodostępne. Na dystancje kolejnych 150 metrów jest całkowicie zakazane jakiekolwiek budownictwo.