K O S T A R Y K A

PRAWO WŁASNOŚCI I ODROCZENIE EKSMISJI W OSTIONAL

17.12.2015

Parlamentarzyści przeforsowali ustawę nadającą 25-letnią koncesję dla mieszkańców Ostional i tym samym rozszerzył moratorium na eksmisję ze strefy przybrzeżnej (której termin zakończył się w 2014 roku). Od dekad trwa debata o budownictwie w obrębie strefy przybrzeżnej i terenów ochronnych. W obrębie Ostional żyje kilka rodzin których posiadłości znalazły się w 1983 roku w obrębie utworzonego wówczas rezerwatu. Społeczność ta od 1959 roku bazuje na masowym napływie żółwi (arribadas). Podług nowego prawa mieszkańcy żyjący tam od ponad 10 lat mogą aplikować o koncesję. Na jej podstawie będą mogli budować proste konstrukcje domów. Wcześniej osoby te nigdy nie miały własności ziemi ponieważ żyli w obrębie strefy przybrzeżnej (200 metrów od zasięgu pływu).

Podług prawa do 50 metrów od brzegu znajdują się publiczne tereny ogólnodostępne. Na dystancje kolejnych 150 metrów jest całkowicie zakazane jakiekolwiek budownictwo.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie