K O S T A R Y K A

KOSTARYKA OSTRZEGA I PRZYGOTOWUJE PLAN PILOTAŻOWY

30.XII.2015

Kubańczycy bliscy są rozwiązania swojej sytuacji i w końcu mają szansę wyjechać z Kostaryki. Jednocześnie rząd ostrzega, że Kostaryka nie chce i nie zamierza pozwalać by być traktowaną jako otwarty pomost na drodze do Stanów Zjednoczonych. W ramach planu pilotażowego początkowo ma być wysłanych od 50 do 200 Kubańczyków (z 8.000 obecnie przebywających w Kostaryce) do Salwadoru, skąd mają kontynuować podróż autobusami przez Gwatemalę i Meksyk do granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli to zda rezultat wkrótce pomysłem tym mogą być objęci wszyscy pozostali ich pobratymcy.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie