K O S T A R Y K A

LEPIEJ BYĆ BIEDNYM W KOSTARYCE NIŻ USA

3.I.2016

Podług badań dwóch naukowców Luisa Rosero-Bixbya z Uniwersytetu Kostaryki i Williama H. Dowa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, pod względem długości życia lepiej być biednym w Kostaryce niż w USA. W krajach o PKB między 1-2.000$, (jak np. Haiti) ludzie umierają około 60-tki. Ale gdy PKB wrasta do 40.000$ długość życia wynosi 80 lat.W Kostaryce sytuacja jest inna. Mieszkańcy dożywają wieku Norwegów podczas gdy PKB mają porównywalne do Iraku. Biedni w USA po 65 roku życia umierają o 3,4 raza częściej niż najubożsi Kostarykanie.

W 2011 roku 86% Kostarykan było objętych publicznym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Reszta w zależności od możliwości finansowych korzystała z opieki dotowanej lub bezpłatnej. Tymczasem w USA 35% biednych Amerykanów nie ma ubezpieczenia. Przy czym Kostaryka ma wskaźnik wydatków na opiekę zdrowotną będący 1/10 wydatków w USA.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie