K O S T A R Y K A

POPRAWIONA USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

4.I.2016

Prezydent Kostaryki Luis Guillermo Solís przesłał 2.XII.2015 roku do parlamentu projekt ustawy nr 19818 aby zatwierdzić nową wersję ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Anuluje ona wcześniejszą która uznana została za częściowo niekonstytucyjną.

Projekt zakłada m.in., że podatkowe gapy mogą korzystać z 3-mieięcznego okresu karencji, czyli, że bez żadnych dodatkowych kar czy grzywien będą mogły uiszczać zaległy podatek. Dla podmiotów które na 2 lata przed wejściem w życie ustawy były nieaktywne, ogłoszono że w ciągu pół roku mogą dokonywać zmian dotyczących własności firm bez potrzeby płacenia podatków transferowych, znaczków skarbowych lub opłat rejestracyjnych.

Propozycja ustawy przewiduje różne stawki podatku. Korporacje, oddziały i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane w Krajowym Rejestrze, ale nie podlegające Izbie Skarbowej (Dirección General de Tributación) będą ponosiły opłatę wynosząca 15% podstawy miesięcznego wynagrodzenia (około 60.500 colonów).

Podatnicy którzy osiągnęli dochód brutto będący ekwiwalentem 250 lub więcej wynagrodzeń zasadniczych (około 101 mln colonów) będą ponosili opłatę wynosząca 60% podstawy miesięcznego wynagrodzenia (około 242.000 colonów). Natomiast podatnicy którzy osiągnęli dochód brutto będący ekwiwalentem mniej niż 250 wynagrodzeń zasadniczych będą ponosili opłatę wynosząca 30% z podstawy miesięcznego wynagrodzenia (około 121.000 colonów).

Nowa ustawa eliminuje kary wykluczające spóźnialskich podatników z Krajowego Rejestru. Nie będzie też na nich stosowana odmowa wydania dokumentacji.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie