K O S T A R Y K A

POLA GOLFOWE NA OUT?

22.10.2015

Partia Szeroki Front (FA) przygotowuje ustawę ochrony wody na mocy której w Kostaryce miałby zacząć obowiązywać zakaz działalności pól golfowych. Ustawa ma zapobiec dalszym przerwom w dostawach wody, które szczególnie dają się we znaki mieszkańcom targanych suszą prowincji Puntarenas i Guanacaste. Podług danych Instytutu Meteorologicznego (IMN), Guanacaste w tym roku cierpi na 65% deficyt deszczu. Są to dane rekordowe nienotowane nigdy wcześniej (odkąd rozpoczęto pomiary w 1937 roku). Przeciwnicy tego pomysłu uwypuklają fakt, że pola golfowe dają pracę dla 2.000 Ticos i generują zyski 260 mln $ rocznie. Przed pochopnymi krokami przestrzega też dyrektor Narodowej Izby Turystyki (CANATUR), który oblicza, że w golfa gra w Kostaryce 10% turystów i jest to więcej niż przyrost turystów w ciągu ostatnich dwóch lat.

W 2014 roku do Kostaryki przybyło 2,5 mln turystów (wzrost o 4,3% w stosunku do poprzedniego roku). Zyski z sektora turystyki wyniosły 2,6 bln $ (wzrost o 8,3%, 2013 – 2,4 bln $).