K O S T A R Y K A

DEDOLARYZACJA EKONOMII PRIORYTETEM PREZESA BANKU CENTRALNEGO

8.I.2016

Prezes Banku Centralnego Kostaryki (BCCR), Olivier Castro stwierdził, że jego zdaniem priorytetem jest dedolaryzacja ekonomii. Wyraził zaniepokojenie odnośnie dolaryzacji kredytów tych którzy otrzymują przychody w colonach, ponieważ taka sytuacja prowadzi do niestabilności w płatnościach. Zapowiedział starania o wzmocnienie colona. Dodał, że obecnie Bank Centralnych nie ma prawnych zdolności do kontroli transakcji w dolarach i jest narażony na ryzyko kursowe. Dopiero opracowywana jest ustawa zezwalająca na taką kontrolę.

Zdaniem analityków w tym roku łatwiej będzie zaciągnąć pożyczki w colonach niż dolarach. Jest to spowodowane wysoką płynnością colona, spadkiem oprocentowania oraz tym, że nie ma ograniczeń w zaciąganiu kredytów w walucie narodowej.

Szacuje się, że w 2016 roku zaciąganie kredytów w colonach wzrośnie o 11%, podczas gdy jedynie o 6,5% kredytów w dolarach. W 2015 roku zanotowano wzrost kredytów colonowych o 9,2%, a dolarowych o 4,1%.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie