K O S T A R Y K A

PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY

10.I.2016

Do 15.I należy zapłacić coroczny podatek od luksusowych domów. W tym roku podatek wymagany jest na konstrukcje o wartości przekraczającej 235.500 $. Jest to wartość nieznacznie niższa niż w roku ubiegłym. Na obliczenie wartości takiego domu składa się wszystko od kosztów budowy, wykończenia oraz instalacji elektrycznych i hydraulicznych. Dodaje się do tego też wartość gruntu. W końcu podatek obliczany jest według stawki od 0,25 – 0,55% całkowitej wartości szacunkowej. Podatek ten wprowadzony został w X.2009 roku. Wpływy z podatku rząd wykorzystuje do budowania domów dla najbiedniejszych. Przychody z 2015 roku wyniosły 7,1 mln $. Zapłaciło go 4.251 właścicieli domów. Formularze płatności dostępne są w internecie i w Ministerstwie. Można go wysłać elektronicznie. Zwłoka w zapłacie podatku obarczona jest karą 1% na miesiąc. Obecnie kara za uchylenie się od płatności wynosi od 50 do 150% należnej wartości podatku. Plus 1% kary miesięcznej i odsetek.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie