K O S T A R Y K A

REKORDOWE WYMIANY CEDULAS (KOSTARYKAŃSKICH DOWODÓW OSOBISTYCH)

11.I.2016

Cedulas to dowody osobiste w Kostaryce. Obowiązują one wszystkich Kostarykan i osoby na stałym pobycie które ukończyły 18 rok życia. Te należące do tych drugich zaczynają się cyfrą 9.

Przeciętna cedula ma termin ważności na 10 lat. Podług kostarykańskiego prawa wydanie nowych dokumentów musi być wykonane bez względu na ilość aplikacji. Zdarza się, że ludzie wymieniają dowody zanim upłynie ich termin ważności. Najczęściej są to przypadki losowe, jednak zdarzają się tacy którzy robią to w celach nadużyć. Takie osoby przepytywane są dlaczego chcą wymienić tak często dokumenty.

Najwyższy Trybunał Wyborczy (TSE) podał do wiadomości, że rekordowo dla jednej osoby dowód osobisty wymieniany był 111 razy. Prócz niego jest grupa 10 mężczyzn w wieku 33-64 lat którzy bardzo często zwracają się o wymianę ceduli. W samym 2015 roku pewien mężczyzna zwrócił się o to 18 razy.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie