K O S T A R Y K A

OPTYMISTYCZNE PROGNOZY EKONOMICZNE NA NAJBLIŻSZE DWA LATA

11.I.2016

Bank Centralny Kostaryki (BCCR) i Kancelaria Prezydenta wydały optymistyczne prognozy gospodarcze na przyszłe lata przewidujące dalszą niską inflację, stabilność kursu walutowego i wzrost gospodarczy. W pierwszym tegorocznym przemówieniu prezydent Luis Guillermo Solís zapewnił, że są dobre warunki na przyciągnięcie zagranicznych inwestorów, wspieranie wzrostu gospodarczego, dzięki niskiej inflacji stworzenie nowych miejsc pracy, utrzymanie wysokich zagranicznych rezerw walutowych i niskich stóp procentowych.

Podług danych BCCR na kolejne 2 lata, przewidywany wzrost PKB wyniesie 4,2 (2016) i 4,5% (2017) (2,8% 2015). Nieznacznie ma paść deficyt budżetowy (do 5,6% PKB, 2015 – 5,9%). Deficyt fiskalny w 2016 roku ma osiągnąć poziom 6,2%, a w 2017 – 7%. Ci którzy będą poszukiwać kredytów dolarowych będą brali pod uwagę ostatnie decyzje rządu USA o wzroście stóp procentowych w 2015 roku. Rząd chce wewnętrznie sfinansować deficyt budżetowy. Przez kilka ostatnich lat wydawał obligacje dla zagranicznych wierzycieli, jednak teraz administracja Solisa musi szukać innego rozwiązania. Ten dodatkowy popyt na kredyty dolarowe na rynku krajowym może spowodować zwyżkę stóp procentowych w dolarach.

Niemożność przeforsowania reform fiskalnych była powodem porażki prezydentury Laury Chinchilli

Inne na ten temat

Podobne tematycznie