K O S T A R Y K A

KAZACHSTAN ZAINTERESOWANY KOSTARYKĄ

21.10.2015

Kazachstan jest zainteresowany doświadczeniami Kostaryki odnośnie energii odnawialnej. Z wizytą w Kostaryce przebywali kazachski Minister Spraw Zagranicznych Erlan Idrissov, przewodniczący kazachskiego Senatu oraz Ministrowie Sprawiedliwości i Energii. Oba kraje prowadzą też rozmowy nad wyeliminowaniem ruchu wizowego pomiędzy nimi.