K O S T A R Y K A

PRACA W KOSTARYCE

14.I.2016

Ludzie często myślą że łatwo jest przenieść się do Kostaryki i pracować. Nie jest to jednak takie proste. Kostaryka zabezpiecza się przed odbieraniem pracy tubylcom przez osoby z zagranicy. Prócz małych wyjątków nie jest dozwolone otrzymanie legalnej pracy bez uprzedniego otrzymania legalnego statusu stałego pobytu. Wyjątkami są pracownicy wysoce wykwalifikowani na odpowiednich płaszczyznach działalności (takich na które w kraju jest deficyt). Od czasu do czasu Ministerstwo Pracy (MTSS) wydaje listę poszukiwanych pracowników w danych specjalizacjach.

By pracować trzeba mieć stały pobyt. Przy pobycie tymczasowym typu rentista, pensionado lub inversionista można zarządzać firmą ale nie można w niej pracować. Należy też zatrudnić tylko Kostarykan lub inne osoby ze stałym pobytem.

Pracując w Kostaryce zarobi się 1/4 tego co w USA czy Kanadzie lub połowę tego co w Europie. Ministerstwo Pracy publikuje listy pensji minimalnych dla różnych stanowisk i zawodów. Co pół roku płace są waloryzowane.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie