K O S T A R Y K A

REKORDOWE DANE TURYSTYKI W KOSTARYCE

15.I.2016

W 2015 roku kostarykańska turystyka wykonała kolejny milowy krok. Kraj zwabił rekordową ilość 2,66 mln turystów z całego świata. Oznacza to, że odwiedziła go połowa obecnej populacji Kostaryki. Za wzrost odpowiada przede wszystkim ekspansja nowych linii lotniczych. Ruch powietrzny do Kostaryki zwiększył się o 8%.

Wzrost sektora turystyki o 9% trzykrotnie przegonił 2,8% wzrost gospodarczy kraju. Władze nazywają turystykę motorem rozwoju, zapewniając mieszkańcom pracę i ugruntowującym markę kraju za granicą. Podług danych z Kostarykańskiego Ministerstwa Turystyki (ICT) w 2015 roku sektor turystyczny odpowiedzialny był za 2,8 mld $ przychodu. Zatrudnionych w nim było bezpośrednio i pośrednio blisko 600.000 mieszkańców. To o 246 mln $ więcej niż w 2014.

40% odwiedzających (1.077.044) pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Przeciętny turysta z tego kraju przebywał w Kostaryce 11 dni i wydał przeciętnie 1.340 $. Z Europy zanotowano 400.000 turystów. Dzięki nowym połączeniom British Airlines o 20% zwiększył się udział w wizytach Brytyjczyków. Największy wzrost w przyjazdach zanotowali jednak Chińczycy (o 29%).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie