K O S T A R Y K A

KOSTARYKA NADAL ZDEGRADOWANA W RATINGU

20.I.2016

Podług najnowszego ratingu Fitcha Kostaryka utrzymała ocenę kredytową BB+ z negatywną perspektywą (co ogólnie jest oceną o jeden stopień niższą od poziomu inwestycyjnego). W ubiegłym roku agencja ta zdegradowała status Kostaryki z grupy stabilnej do negatywnej. Wypomniano jej negatywne dynamiki zadłużenia publicznego, rosnący deficyt i niepewną ze względu na podziały w parlamencie sytuację reform fiskalnych. Taka ocena odzwierciedla negatywną dynamikę zadłużenia publicznego która napędzana jest dużym deficytem fiskalnym.

Agencja przewiduje też mniejszy niż podawał wcześniej Bank Centralny wzrost gospodarczy na kolejne dwa lata. W 2016 roku podniesie się on z 2,8% do 3,6%, a w 2017 do 4%. (Bank Centralny tymczasem prognozuje wzrost na odpowiednio 4,2 i 4,5%).

Pochwalono starania administracji Luisa Guillermo Solísa w sprawie kontroli wydatków i ściągalności podatków. Podkreślono, że Kostaryka powinna wykorzystać sytuację wynikającą z niskich cen gazu na rynkach światowych i kontynuacji zapotrzebowania Stanów Zjednoczonych na kostarykańskie towary i usługi.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie