K O S T A R Y K A

STAGNACJA W BUDOWNICTWIE

18.I.2016

W ostatnim kwartale 2015 roku Bank Centralny Kostaryki zanotował 15% spadek budowy domów prywatnych. Za taki stan rzeczy obwinia się wysokie stopy procentowe (nawet podczas ujemnej inflacji), brak powyżej płac i nasycenie rynku mieszkaniowego. Jednocześnie o 18% wzrosło budownictwo komunalne. Rozkwit przeżywa też społeczne budownictwo mieszkaniowe dla biednych.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie