K O S T A R Y K A

KOSTARYKA DRUGA POD WZGLĘDEM SAMOBÓJSTW

17.I.2016

Pod względem popełnionych rocznie samobójstw Kostaryka uplasowała się na drugim miejscu w Ameryce Środkowej (po Salwadorze). Od 1999 roku samobójstwa wzrosły o 660%, skacząc od 60 przypadków w 1999 roku do 400 w 2014. Najbardziej podatne na popełnianie samobójstw są osoby z przedziału wiekowego 35-45 lat, szczególnie takie które cierpią na alkoholizm, uzależnienie od narkotyków oraz są bezrobotne.

Obecnie bez pracy w Kostaryce jest 210.000 osób.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie