K O S T A R Y K A

W 2015 ROKU SPADŁA WARTOŚĆ TOWARÓW EKSPORTOWYCH

26.I.2016

Wartość towarów eksportowych za 2015 rok spadła o 15%. Kostaryka wyeksportowała produkty o wartości 9,6 bln $ (2014 – 11,3 bln $). Część analityków przypisuje taki stan rzeczy zamknięciu w 2014 roku fabryki mikroprocesorów INTEL. Jeśli z obliczeń wyeliminuje się produkty elektroniczne, wartość eksportu spada wówczas jedynie o 0,1%.

Jednocześnie o 3% wzrósł eksport usług, a o 23% eksport urządzeń medycznych (sprzedaż wzrosła o 420 mln $, ich eksport stanowi 8% całego eksportu Kostaryki). Poza tym o 11% wzrósł eksport kawy, a o 18% soków owocowych i koncentratów. Spadł natomiast eksport produktów rolniczych takich jak mleko, banany i ananasy.

Zdaniem przedstawicieli rządu jest to pozytywna tendencja, że kraj odchodzi o bycia zależnym od jednego produktu (mikroprocesorów), a zaczyna przodować w eksporcie całej gamy produktów sprzętu medycznego, które produkowane są przez różnoprofilowe firmy medyczne.

W okresie X.2014-IX.2015 eksport usług wyniósł 7 bln $ (o 3% więcej niż w analogicznym poprzednim okresie). Trzy najważniejsze odpowiedzialne za taki stan rzeczy sektory usług to turystyka (46%), technologie komputerowe i informacyjne (32%) i usługi biznesowe (16%).

Przewiduje się, że w 2016 roku eksport wyniesie 18,4 bln $.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie