K O S T A R Y K A

KORYTARZE LEŚNE SPRZYJAJĄ ZAPYLANIU I BIORÓŻNORODNOŚCI

31.I.2016

Zdaniem naukowców lasy tropikalne nie powinny być przecinane przez byt dużą ilość pól, pastwisk i dróg ponieważ nie sprzyja to działalności zapylaczy i przyczynia się do mniejszej różnorodności gatunków roślin. Badania w Stacji Biologicznej Las Cruces (prowincja Puntarenas) wykazują, że zapylanie ma tym większe znaczenie im bardziej lasy formują tzw. korytarze. Tam gdzie lasy są poszatkowane, zapylanie odbywa się w mniejszym stopniu i rośliny nie wykazują zbyt dużych tendencji do reprodukcji.

Ponad 94% roślin kwitnących i 75% głównych płodów rolnych wymaga zapylenia przez zwierzęta typu pszczoły, nietoperze czy kolibry. Naukowcy dowiedli, że gdy lasy są połączone korytarzami bardzo pozytywnie wpływa to na kolibry które lubią przelatywać na długie dystanse i powodują, że dochodzi do wymiany pyłków kwiatowych pomiędzy różnymi sektorami dżungli. Badania przeprowadzono na przykładzie kolibrów i ich jednej z ulubionych roślin Heliconia tortuosa.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie