K O S T A R Y K A

OTWARCIE HYDROELEKTROWNI TORITO

22.11.2015

Zainaugurowano działalność hydroelektrowni Torito (50 MW). Przez 20 lat będzie zarządzana przez największą w kraju prywatną firmę energetyczną: Global Power Generation (podlegającą hiszpańskiej Gas Natural Fenosa). Inwestycja wyniosła 190 mln $. Hydroelektrownia zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki Reventazon, 10 km w dół od również należącej do GNF hydroelektrowni La Joha. Przewiduje się, że pokryje zapotrzebowanie na energię dla 95.000 osób. Częścią inwestycji jest też wybudowany 3,5 km tunel wodny łączący ją z hydroelektrownią Angostura.