K O S T A R Y K A

DRONY I DYREKCJA LOTNICTWA CYWILNEGO. WALKA NA PRZEPISY

7.II.2016

Coraz większe napięcie panuje między użytkownikami dronów, a Dyrekcją Generalną Lotnictwa Cywilnego. 22.IX.2015 roku opublikowano zapis regulujący użytkowanie dronów w Kostaryce. Musi być on jeszcze zaaprobowany przez wspomnianą dyrekcję Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z prawem instytucja ta ma obowiązek zatwierdzać i wydawać pozwolenia na użytkowanie dronów. Każdy dron musi być zarejestrowany jako system zdalnego pilotażu. Opłata za taką rejestrację dla firm wynosi 1.874$, a dla osób fizycznych 94$. Dodatkowo użytkownicy zobowiązani są przejść 40-godzinny kurs w autoryzowanych firmach płacąc za niego 800$. Wymagane jest też opłacenie ubezpieczenia za ewentualne wypadki.

Protestują przeciw temu miłośnicy dronów którzy podkreślają, że w Stanach Zjednoczonych koszt takiej rejestracji wynosi tylko 5$. Zarzuty odpiera Lotnictwo Cywilne które argumentuje, że wszystkie państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) muszą spełniać nałożone przez nią przepisy i reguły.

Podług danych z XII.2015 roku w Kostaryce zarejestrowanych było 3.571 dronów. Zabronione jest używanie dronów w pobliżu lotnisk oraz podczas organizowanych imprez masowych (demonstracji, koncertów, wydarzeń sportowych).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie