K O S T A R Y K A

NIEWIELKI POSTĘP W ZWALCZANIU BEZROBOCIA. ZNACZNA SZARA STREFA

14.II.2016

W czwartym kwartale 2015 roku bezrobocie wyniosło 9,6%. Bez pracy było 215.000 Kostarykan (2014 - 9,7%, 220.000). Jednocześnie krajowy rynek pracy skurczył się o 2%. Stopa aktywności zawodowej wynosiła 60%.

Zatrudnienie w komunikacji i usługach zwiększyło się ze 145.000 do 166.000, natomiast w ochronie zdrowia i edukacji z 212.000 do 187.000. Odsetek osób zatrudnionych w szarej strefie wynosił 43% (spadek o 2,3%). Zatrudnionych w niej było 871.000 Kostarykan.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie