K O S T A R Y K A

NARZEKAJĄCA NA BRAKI KADROWE DROGÓWKA DZIELI SIĘ OBOWIĄZKAMI Z POLICJĄ

16.II.2016

W parlamencie znalazł się projekt poprawki do ustawy o ruchu drogowym , który jeśli zostałby zaakceptowany wspomógłby borykającą się z brakami kadrowymi drogówkę. Miałoby tak się stać poprzez nadanie praw karania mandatami za wykroczenia drogowe zwykłej policji. Policjanci tej grupy mieliby też uprawnienia do kierowania ruchem oraz obsługi wypadków drogowych.

W Kostaryce policja i policja drogowa są dwoma oddzielnymi formacjami policyjnymi. Pierwsza podlega pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MSP), a druga Ministerstwo Robót Publicznych i Transportu (MOPT).

Inne na ten temat

Podobne tematycznie