K O S T A R Y K A

KOSTARYKA WŚRÓD NAJBEZPIECZNIEJSZYCH KRAJÓW ŚWIATA

22.II.2016

Instytut Ekonomii i Pokoju wydał najnowszy ranking Global Peace Index (GOI). Przebadano w nim 162 kraje. Z raportu wynika, że bezpieczeństwo na świecie pozostaje na stałym poziomie, jednak wciąż jest wyższe niż w roku 2008. Każdy z krajów poddano analizie pod względem 23 czynników (każdy oceniając w skali 1-5). Brano pod uwagę trzy główne tematy: poziom bezpieczeństw w społeczeństwie, rozmiar narodowych i międzynarodowych konfliktów oraz stopień militaryzacji.

Kostaryka zajęła 129 miejsce z liczbą punktów 1.654. Im niższa pozycja w rankingu tym kraj jest bardziej niebezpieczny. Nikaragua uplasowała się na pozycji 88, Panama 98, Stany Zjednoczone 69, Salwador 40, Honduras 46, a Gwatemala 45. Belize nie zostało sklasyfikowane w rankingu.

Reasumując Kostaryka jest najbezpieczniejszym krajem Ameryki Środkowej oraz jednym z trzech najbezpieczniejszych w całej Ameryce Łacińskiej.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie