K O S T A R Y K A

KOLEJNA AGENCJA OBNIŻA RATING. Z BB DO BB-

28.II.2016

Agencja ratingowa Standard & Poor obniżyła ocenę kredytową Kostaryki z BB do BB-. Odpowiadają za to rosnące wydatki publiczne oraz wciąż niewprowadzona nowa reforma podatkowa. Pogorszenie sytuacji budżetowej spowodowało rosnące zadłużenie wraz z odsetkami. Agencja wątpi, że administracji Luisa Guillermo Solisa uda się przeforsować długo przygotowywaną i zapowiadaną reformę podatkową. Podzielony parlament uniemożliwia przegłosowywanie znaczących ustaw fiskalnych (w tym zmiany w podatkach dochodowych i przejścia do podatku od wartości dodanej).

Przewiduje się, że w 2017 roku deficyt fiskalny będzie wzrastał i osiągnie poziom 7% PKB. Zadłużenie zaś wzrośnie do 45% PKB. Oczekuje się, że w 2017 roku odsetki wyniosą prawie 13% ogólnych dochodów budżetowych państwa (w 2012 – 8%). Administracja Solisa stara się ograniczyć wzrost wydatków przy jednoczesnym dążeniu do ukończenia reformy fiskalnej. W ciągu ostatnich trzech lat dług publiczny wzrastał średnio o 5,5% PKB, a przewiduje się że w latach 2016-2018 zwiększy się on jeszcze do 7%. Zadłużenie w walutach obcych stanowi prawie 40% całkowitego zadłużenia państwowego. Obrazuje to ryzyko i wrażliwość państwa na ewentualne nieoczekiwane niekorzystne zmiany kursu wymiany (co mogłoby spowodować wzrost kosztów obsługi zadłużenia). Połowa zaciągniętych kredytów walutowych jest w dolarach.

W 2016 roku zadłużenie zagraniczne netto wyniesie 48% wpływów na rachunku obrotów bieżących (CAR) (o 31% więcej niż w 2013). Jednocześnie zobowiązania zagraniczne netto mogą osiągnąć 149% CAR (wzrost ze 112% w 2013). Długoterminowe prognozy wzrostu dla Kostaryki pozostają umiarkowane, pomimo spowolnienia w 2015 roku spowodowanego ograniczeniem jej eksportu. Na lata 2016-2018 przewiduje się wzrost gospodarczy rzędu 3,6%. PKB na osobę w 2016 roku wyniesie 11.000$.

W 2015 roku spadające ceny ropy pomogły obniżyć deficyt obrotów bieżących Kostaryki (CAD) do 4,1% PKB (pomimo 15% spadku eksportu spowodowanego zamknięciem fabryki Intela). W latach 2016 i 2017 deficyt nadal będzie utrzymywał się na poziomie około 4%, a w 90% będą go finansować inwestycje bezpośrednie.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie