K O S T A R Y K A

KOSTARYKA BĘDZIE… IMPORTOWAŁA KAWĘ NA RODZIMY RYNEK

29.II.2016

Produkcja kawy w Kostaryce stanowi kluczową role w historii kraju. Wciąż jest znaczącym czynnikiem ekonomii kraju. Jednak by sprostać krajowemu zapotrzebowaniu kraj staną przed decyzją… sprowadzania kawy. Podług Narodowej Izby Plantatorów Kawy w 2016 roku Kostaryka zaimportuje 11.500 ton (250.000 kwintali - 46 kg worków) kawy na rodzimy użytek. Stanie się to pomimo, że sama uzyskuje rocznie 2 mln worków kawy. Przyczyną tego jest fakt, że na eksport wysyłane są lepszej jakości kawy po to by uzyskać lepszą cenę na rynkach światowych.

W sezonie 2015-2016 (dane do II.2016) za eksport 1 kwintala płacono średnio 186,66 $, podczas gdy na lokalnym rynku jego cena wynosiła 122,15 $. Kawa sprowadzona zostanie głównie z Hondurasu i Nikaragui. Dla producentów sprowadzenie kawy na lokalny rynek z zagranicy wciąż jest bardziej opłacalne nawet pomimo 15% cła.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie