K O S T A R Y K A

Facebook..Optymistyczna strona z dobrymi wiadomościami..

W 2015 ROKU OGÓLNY SPADEK EKSPORTU OWOCÓW TROPIKALNYCH1.III.2016

W 2015 roku zmalał eksport kostarykańskich bananów, ananasów, papai, mango, melonów i innych owoców tropikalnych. Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Żywego Inwentarza (MAG) oraz Izby Handlu Zagranicznego (PROCOMER) spadek w eksporcie spowodowany był kilkoma czynnikami: ekstremalnymi warunkami klimatycznymi, wysokimi kosztami transportu, konkurencją ze strony innych państw i lepszymi cenami zbytu na rodzimym rynku.

Pogarszający się od 2011 roku eksport arbuzów spadł o 6,5% (2015 – 32.303 tony, 2014 – 34.537). Eksport melonów obniżył się o 2,4% (2015 – 127.723 ton, 2014 – 130.868), a papai o 56% (2015 – 2.071, 2014 – 4.774 ton). Nieznacznie pogorszył się też eksport mango (o 0,94%). Jednak biorąc pod uwagę dane od 2011 roku spadek jest znacznie większy (2015 – 6.209 ton, 2014 – 11.577).

Eksport najmocniejszych rolniczych produktów Kostaryki: bananów i ananasów spadł odpowiednio o 10 i 9,95%. Zdaniem producentów spowodowane było to silnymi deszczami, kursem dolara oraz zaprzestaniem produkcji przez 500 mniejszych plantatorów.

Guelberth Delgado właściciel firmy Monandel Corporation SA (eksportującej mango i papaje) podkreślił, że wysłanie kilograma owoców z Kostaryki do Madrytu samolotem kosztuje między 2,10-2,30$, podczas gdy eksporterzy z Peru za to samo płacą jednocześnie 1,10$.

STRONA GŁÓWNA

WYDARZENIA Z KOSTARYKI OD 2012 ROKU

FELIETONY O KOSTARYCE

PONAD 1.000 WIADOMOŚCI Z KOSTARYKI PODZIELONYCH NA 160 GRUP TEMATYCZNYCH.

Kostaryka

gwanabana

papaja