K O S T A R Y K A

POKOLENIE MILENIJNE ŚREDNIO ZARABIA MIESIĘCZNIE 405.000 COLONÓW

7.III.2016

Połowa z tzw. pokolenia milenijnego w Kostaryce nie ma wyższego wykształcenia, zarabia przeciętnie 405.000 colonów, a 15% z nich jest osobami bezrobotnymi. Pokolenie to nazywane jest też często generacją Y.

Nie ma sprecyzowanych dat urodzin dla osób należących do tej grupy jednak naukowcy najczęściej określają przedział datowy od początku lat 1980`s do początku lat 2000`s.

Pokolenie to odznacza się narodzinami w czasach wzrostu technologicznego. Jego przedstawiciele zdaniem naukowców wolą elastyczne godziny pracy i często zmieniają zatrudnienie. Szacuje się, że w Kostaryce żyje 1.775.090 osób „milenijnych”.

Inne na ten temat

Podobne tematycznie